भारतातील या मंदिरांमध्ये होतात तांत्रिक क्रिया
passionforwriting Updated: 15 April 2021 07:30 IST

भारतातील या मंदिरांमध्ये होतात तांत्रिक क्रिया : भूमिका

भारत आपल्या प्राचीन संस्कृतीसाठी ओळखला जातो. ज्यामध्ये पूजा - अर्चा पासून ते मंत्र - तंत्राशी संबंधित विद्यांचा देखील समावेश होतो. आणि संपूर्ण भारतात कित्येक अशी मंदिरे आहेत जिथे बसून मांत्रिक आपल्या विद्येचे प्रदर्शन करून देवतांना प्रसन्न करतात.

  वेताळ मंदिर, ओरिसा


भारत आपल्या प्राचीन संस्कृतीसाठी ओळखला जातो. ज्यामध्ये पूजा - अर्चा पासून ते मंत्र - तंत्राशी संबंधित विद्यांचा देखील समावेश होतो. आणि संपूर्ण भारतात कित्येक अशी मंदिरे आहेत जिथे बसून मांत्रिक आपल्या विद्येचे प्रदर्शन करून देवतांना प्रसन्न करतात. या मंदिरांमध्ये, जिथे एकीकडे तांत्रिक आपल्या तंत्र - क्रियांचे प्रयोग करत असतात, तिथेच लोकांना भूत - पिशाच्च यांच्या बाधेपासून मुक्ती देण्याचे कार्यही चालते. आपण माहिती करून घेऊयात काही अशा मंदिराची, ज्यांना तंत्रीकांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखण्यात येतं.

. . .