विचित्र परंपरा
passionforwriting Updated: 15 April 2021 07:30 IST

विचित्र परंपरा : भूमिका

जगाच्या प्रत्येक भागाशी कोणती ना कोणती प्राचीन परंपरा निगडीत आहे जी आज देखील जिवंत आहे....

  मृत व्यक्तीच्या अस्थी खाण्याची परंपरा

जगाच्या प्रत्येक भागाशी कोणती ना कोणती प्राचीन परंपरा निगडीत आहे जी आज देखील जिवंत आहे. या संस्कृतींच्या स्वतःच्या अशा काही रूढी - परंपरा आहेत ज्यापैकी काही तर अगदी विचित्र, वेगळ्या आणि जीव दडपणाऱ्या आहेत. आम्ही तुमच्यासाठी अशाच १० विचित्र परंपरांचे (Bizarre Rituals ) एकत्र संकलन केले आहे.
. . .