भुतांच्या सत्यकथा Marathi Horror Stories
Horror Editor Updated: 15 April 2021 07:30 IST

भुतांच्या सत्यकथा Marathi Horror Stories : सवत

ह्या कथा वाचून कदाचित तुमच्या हृदयाचा थरकाप उडेल. bhutachya goshti. ह्या भुतांच्या गोष्टी आम्ही गोळा केल्या आहेत आणि अनेक वाचकांनी सुद्धा आम्हाला पाठवल्या आहेत आमच्या संकेतस्थळावरील इतर भय कथा आणि भुतांच्या गोष्टी सुद्धा जरूर वाचा . This are original marathi horror stories. Please note that these stories are copyright of Bookstruck and if you copy these we will take legal action against you.

मामाचा वाडा   झपाटलेली मुंबई

हि घटना मला माझ्या आईकडून ऐकायला मिळाली .
माझ्या आईची एक मैत्रीण आहे कल्पना . तिच्या लग्नाला एक वर्ष पण झाल नसेल आणि तिचा घटस्पोट झाला .
त्यामुळे तिने दुसर लग्न केल .
तिच्या या नवर्याची बायकोही काही कारणामुळे दगावली होती . त्याला ४-५ वर्षाची २ मुले होती. त्या मुलाचं संगोपन पण होईल आणि तिचा वेळ पण निघेल म्हणुन या दोघांनी लग्न केल.
तिचा नवरा नोकरी करत होता आणि मुल लहान होती त्यामुळे हिने नोकरी न करता मुलांना वेळ द्यायचं ठरवलं .

लग्नाला २-३ दिवसच झाले होते. रात्री ती थकुन झोपली होती . तिच्या स्वप्नात एक बाई आली . आणि म्हणाली "मी माझ्या नवर्याचे आणि मुलांचे साम्भाळ करायला समर्थ आहे . तु इथे धावाळाधवळ नको करू . तु इथुन निघुन जा . "

त्यावर कल्पना म्हणाली "अग पण तुझी मुल लहान आहे त्यांची काळजी कोण करणार ."
त्यावर ती बाई म्हणाली "मी माझ्या मुलांची काळजी घेण्यास समर्थ आहे . जा ....उठून बघ . मी यांचा आणि मुलांचा डबा तयार केला आहे , पाणी भरून ठेवलं आहे . जा...जाऊन बघ . उठ. "
एवढ ऐकून कल्पना ला जाग आली .
ती लगेच kitchen मध्ये गेली .
आणि तिथे ओट्यावर खरच डबे तयार होते , पाणी पण भरून ठेवले होते .
हे बघू ती खुप घाबरली . आणि लगेच त्याच दिवशी सकाळी माहेरी निघून आली .
दुपारी तिच्या नवर्याने तिला फोन करून विचारल कि तू अशी डबे तयार करून एवढ्या सकाळी घाई घाईने कुठे निघून गेली. त्यावर तिने घडलेला प्रकार सांगितला . आणि तिने त्याच्याकडे त्याच्या पहिल्या पत्नी चा फोटो मागितला . तर ते पाहून तिला धक्काच बसला .
रात्री तिच्या स्वप्नात जी बाई आली होती तिच या नवर्याची पहिली बायको होती.
या घटने नंतर तिने ते घर सोडले आणि ती माहेरी राहू लागली .

. . .