भुतांच्या सत्यकथा Marathi Horror Stories
Horror Editor Updated: 15 April 2021 07:30 IST

भुतांच्या सत्यकथा Marathi Horror Stories : रात्रीची सिगारेट

ह्या कथा वाचून कदाचित तुमच्या हृदयाचा थरकाप उडेल. bhutachya goshti. ह्या भुतांच्या गोष्टी आम्ही गोळा केल्या आहेत आणि अनेक वाचकांनी सुद्धा आम्हाला पाठवल्या आहेत आमच्या संकेतस्थळावरील इतर भय कथा आणि भुतांच्या गोष्टी सुद्धा जरूर वाचा . This are original marathi horror stories. Please note that these stories are copyright of Bookstruck and if you copy these we will take legal action against you.

माजगाव भय कथा   हडळ

आपला एक मित्र आपल्या बरोबर एक अनुभव share करतोय .


"ही घटना नांदेड मध्ये २ वर्षा पूर्वी मी १२ वीत असताना घडली.

exam च्या २ महिने आधी मी आणि माझे ३ मित्र माझ्या घरी बसून अभ्यास करत होतो. एके दिवशी रात्री ३ वाजता मला cigarette ओढावीशी वाटली म्हणून मी आणि माझे मित्र निघालो. घर जवळ एक दुकान आहे ते २४ तास चालू असत.म्हणून मी त्या दुकानात गेलो आणि १० मिनटात cigarette ओढून निघालो.
रस्त्याला एक hall आहे. फार जुना आहे. त्या hall जवळून आम्ही चौघे जण मस्ती करून येत होतो.

मला वाटल कि कोणीतरी स्त्री मागून चालून येत आहे. मी वळून मागे बघितल तर मला एक बंजारा समाजाची स्त्री दिसली. मी तिला बघितल आणि पुढे चालत निघालो.
त्या बाई ने मला Time विचारला.
मी तिला सांगितल "३:१५."

मी मित्रांबरोबर चालतच होतो . थोड आणखी पुढे गेल्यावर तिने परत विचारल "Time काय ?"

अस तिने मला ३-४ वेळा विचारल. मी तिला पालटून रागवणार होतो. आणि पलटलो तर मागे कोणीच नव्हत .

परत थोडा पुढे गेलो तेव्हा परत तसाच आवाज आला. " Time काय झाला ? ".
मी आणि माझ्या मित्रांनी पलटून बघितल तर १ बंजारा समाजाची बाई त्यांच्या पारंपारिक वेशभूषेत होती . मुख्य म्हणजे या वेळी तिचे डोके उलटे होते. पूर्णपणे पाठीमागे तोंड फिरले होते . आम्ही तिच्या कडे बघितल आणि घाबरून धूम ठोकून पळालो ; ते सरळ घरी देवघरात जाउन बसलो .

सकाळी उठून आजू बाजूच्या जुन्या लोकांना विचारल तर त्यांनी सांगितल, "की त्या hall मध्ये बंजारा समाजाच्या मुलीच लग्न होत. तिच लग्न मोडल म्हणून तिने तिथे आत्महत्या केली होती ."

त्या दिवसापासून मी cigarette सोडून दिली . आणि आम्ही त्या रस्त्यानी नंतर कधी गेलोच नाही . आणि नंतर पण कधी जाणार नाही."

. . .