मृत्यू नंतरचा अनुभव
passionforwriting Updated: 15 April 2021 07:30 IST

मृत्यू नंतरचा अनुभव : प्रास्ताविक

मित्रानो, ज्याने कोणी या पृथ्वीवर कोणत्याही रुपात जन्म घेतला आहे, त्याला एक ना एक दिवस या शरीराचा त्याग करून मृत्यूला जवळ करावेच लागणार आहे, हेच या संसाराचे शाश्वत सत्य आहे.

  मेडिकल अभ्यास

http://realitysandwich.com/wp-content/uploads/2014/01/216182-843886655_1387635370.jpg

आपण सर्व असा विचार कधी ना कधी नक्कीच करतो की मृत्यू नंत्यार नेमके काय होत असेल. अर्थात, आतापर्यंत या प्रश्नाचे उत्तर कोणालाच मिळालेले नाही. एवढे मात्र माहिती आहे की जगभरात असंख्य वैज्ञानिक आपापल्या पातळीवर याचे उत्तर शोधण्यात लागलेले आहेत, आणि थोडीशीच का होईना, परंतु काही माहिती आपल्याला नक्कीच मिळाली आहे.

. . .