"आग्या वेताळ" - एक गूढकथा

आमच्यासोबत ते सगळे अनाकलनीय घडले ते याच गावात! ऐकायचं आहे का काय घडलंय घडलं ते? एखादी अनवधानाने केलेली चूक सुद्धा काय काय भोगायला लावते ते ऐकायचं आहे? या बसा! झाडाखाली बसा, सांगतो सगळं!

Nimish Navneet SonarArtist, Creative, Leader, Literateur, Motivator, Retaliative, Sensual, Versatile, Witty
Comments
Please login to comment. Click here.

It is quick and simple! Signing up will also enable you to write and publish your own books.

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to "आग्या वेताळ" - एक गूढकथा


पलीकडचा मी! (कूटकथा)
२२२ सुपर सुविचार
"आग्या वेताळ" - एक गूढकथा
रूम नंबर 9
 मागे वळून पाहण्यास सक्त मनाई आहे ...
प्लॅन्चेट
चोवीस चारोळ्या
स्वानुभव आधारित भुतांच्या कथा
भारतातील भुताटकीची  ठिकाणे
जगातील अद्भूत रहस्ये २
आपल्या घरातही असु शकत भूत!