काही लोकांनी असामान्य स्वरूपाच्या शांतीचा अनुभव घेतला. तर काही लोकांनी काल खूप मंद गतीने किंवा काहींनी खूप वेगाने काल चालत असल्याचा अनुभव घेतला. काही लोकांना सूर्यासारखा सोनेरी रंगाचा खूपच चमकदार प्रकाश दिसल्याचे सांगितले तर काही लोकांना एक अनामिक भीती जाणवली, काही लोकांना खूप खोल पाण्यात बुडत असल्याचा अनिभाव आला तर काहीना खोल दरीत कोसळत असल्याचा अनुभव आला. काही लोकांना प्रखर प्रकाशाचा tunnel दिसतो ज्यामध्ये ते प्रकाशाच्या दिशेने वेगाने जाऊ लागतात.

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to मृत्यू नंतरचा अनुभव


आपणच विजयी होऊया

सर, या कोरोनापेक्षा मरणाची मनात खुप भीती बसली आहे. त्याबाबत मला काहीतरी मार्गदर्शन कराल तर खूप बरं होईल.

मृत्युच्या पश्चात काय होते?

"हे शरीर तुमचे नाही आणि तुम्ही या शरीराचे नाही. हे शरीर ५ तत्वांनी बनलेले आहे - अग्नी, जल, वायू, पृथ्वी आणि आकाश. एक दिवस हे शरीर याच पंच तत्वांमध्ये विलीन होऊन जाणार." - इति भगवान श्रीकृष्ण.

मृत्यू नंतरचा अनुभव

मित्रानो, ज्याने कोणी या पृथ्वीवर कोणत्याही रुपात जन्म घेतला आहे, त्याला एक ना एक दिवस या शरीराचा त्याग करून मृत्यूला जवळ करावेच लागणार आहे, हेच या संसाराचे शाश्वत सत्य आहे.