http://realitysandwich.com/wp-content/uploads/2014/01/216182-843886655_1387635370.jpg

आपण सर्व असा विचार कधी ना कधी नक्कीच करतो की मृत्यू नंत्यार नेमके काय होत असेल. अर्थात, आतापर्यंत या प्रश्नाचे उत्तर कोणालाच मिळालेले नाही. एवढे मात्र माहिती आहे की जगभरात असंख्य वैज्ञानिक आपापल्या पातळीवर याचे उत्तर शोधण्यात लागलेले आहेत, आणि थोडीशीच का होईना, परंतु काही माहिती आपल्याला नक्कीच मिळाली आहे.

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to मृत्यू नंतरचा अनुभव


आपणच विजयी होऊया

सर, या कोरोनापेक्षा मरणाची मनात खुप भीती बसली आहे. त्याबाबत मला काहीतरी मार्गदर्शन कराल तर खूप बरं होईल.

मृत्युच्या पश्चात काय होते?

"हे शरीर तुमचे नाही आणि तुम्ही या शरीराचे नाही. हे शरीर ५ तत्वांनी बनलेले आहे - अग्नी, जल, वायू, पृथ्वी आणि आकाश. एक दिवस हे शरीर याच पंच तत्वांमध्ये विलीन होऊन जाणार." - इति भगवान श्रीकृष्ण.

मृत्यू नंतरचा अनुभव

मित्रानो, ज्याने कोणी या पृथ्वीवर कोणत्याही रुपात जन्म घेतला आहे, त्याला एक ना एक दिवस या शरीराचा त्याग करून मृत्यूला जवळ करावेच लागणार आहे, हेच या संसाराचे शाश्वत सत्य आहे.