दुस-या दिवशी मॉर्टनने तीन बोटींवर हल्ला चढवला होता. तीनपैकी एक बोट सागरतळाला गेली होती. दुस-या बोटीचं बरंच नुकसान झालं होतं. मात्रं तिसरी बोट कोणतीही हालचाल करत नव्हती. त्या बोटीला संपवण्याच्या हेतूने मॉर्टनने त्यावर टॉर्पेडो सोडला होता. त्या बोटीवरील ४९१ हिंदुस्थानी युध्दकैद्यांसह ११२६ माणसांनी पाण्यात उड्या ठोकल्या ! बोटीवरील लाईफबोटींचा त्यांनी आधार घेतला.

हे सर्व जपानी सैनीक असल्याबद्दल मॉर्टन आणि ओ'केनला कोणतीही शंका नव्हती. मॉर्टनने लाईफबोटी उडवण्याचा हुकूम दिला. जपानी सैनीकांपैकी काहींनी पिस्तुलाच्या सहाय्याने प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्नं केला. मॉर्टनला तेवढंच कारण पुरलं ! पुढील तासाभरात त्याने सरसकट सर्वांची कत्तल उडवली !

हवाईला परतल्यावर मॉर्टनने केलेल्या या कत्तलीची कहाणी अधिकृतरित्या दाबून टाकण्यात आली ! मॉर्टनला आपल्या कृत्याचा जवाब देण्याची पाळीच आली नाही. १९४३ च्या ऑक्टोबरमध्ये जपानी वैमानीकांच्या हल्ल्यात वाहू सागरतळाला गेली ! डिक ओ'केनही वाहूबरोबरच सागरतळाला गेला असता, परंतु त्यापूर्वीच टँगचा कमांडर म्हणून त्याची बदली झाली होती.

जास्तीत जास्त जपान्यांना सागरतळाशी पाठवणं हीच ओ'केनच्या मते मॉर्टनला खरी श्रध्दांजली ठरणार होती !

२२ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी उशीरा ओ'केन आपल्या केबीनमध्ये असताना त्याला ड्यूटी चीफचा संदेश आला,

" कॅप्टन, आम्हाला शत्रूच्या जहाजांचा आणखीन एक काफीला दिसला आहे !"
ओ'केनने त्या काफील्याचा पाठलाग करण्यास सुरवात केली. काफील्यात एकूण सहा जहाजं होती. त्यापैकी दोन त्सुगा आणि हासू या डिस्ट्रॉयर्स होत्या. ओ'केन रात्रीच्या अंधारात हल्ला चढवण्याचा विचार करत होता, परंतु तोपर्यंत ती जहाजं उथळ पाण्यात पोहोचली असती.

मध्यरात्रीच्या सुमाराला दोनपैकी एक डिस्ट्रॉयरने काफीला सोडून समुद्रात गस्त घालण्यास सुरवात केली.  ओ'केन सावधपणे त्या बोटीच्या हालचालींवर नजर ठेवून होता. रात्री दीडच्या सुमाराला त्याने टँगला हल्ल्याच्या दृष्टीने योग्य अश्या स्थितीत आणली होती.

पुढच्या बाजूच्या सर्व टॉर्पेडो ट्यूब्सची आवरणं मोकळी करण्यात आली. ओ'केनने पेरीस्कोपमधून बाहेर नजर टाकली. एक मोठा तेलाचा टँकर नेमक्या जागी आला होता !

ओ'केन आणि बिल लेबॉल्ड ब्रिजवर उभे होते.

" कॉन्स्टंट बेअरींग ! मार्क !" ओ'केन
" सेट !" मेल एनॉस उत्तरला.
" फायर !"

ओ'केनने सोडलेले टॉर्पेडोनी अचूक वेध घेतला होता. टँकरची अक्षरशः होळी झाली होती !

ओ'केनचं अद्यापही समाधान झालं नव्हतं, परंतु लेबॉल्डने पाणबुडीला धडक देण्यासाठी वेगाने पुढे येणा-या बोटीकडे त्याचं लक्षं वेधलं. टँकरवर हल्ला करण्याच्या नादात ओ'केनचं त्या बोटीकडे साफ दुर्लक्षं झालं होतं ! ती बोट इतक्या जवळ आली होती की पाण्यात बुडी मारण्यास किंवा टॉर्पेडो झाडण्यासही वेळ नव्हता !

" ऑल अहेड इमर्जन्सी ! राईट फुल रडार !"

समोरुन येणा-या १९२० टनी वाकाटके मारु या बोटीला बगल देत टँग डावीकडे वळली. बोटीवरील जपानी सैनीकांनी टँगच्या ब्रिजवर रायफलीतून गोळ्यांचा वर्षाव करण्यास सुरवात केली. अवघ्या काही यार्डांनी टँग त्या बोटीच्या तडाख्यातून सटकली होती !

" क्लीअर द ब्रीज !"

सर्वांनी पाणबुडीत उड्या टाकण्यास सुरवात केली. नेमक्या त्याच वेळेला नियंत्रण सुटून भरकटलेली एक फ्राईटर ओ'केनच्या दृष्टीस पडली ! ती फ्राईटर ठीक वाकाटके मारुच्या दिशेने येत होती !

" थांबा ! पाण्याखाली जाऊ नका ! होल्ड हर अप !" ओ'केनने आज्ञा सोडली.

काही क्षणांतच टँग पुन्हा पूर्णपणे पाण्याच्या पृष्ठभागावर आली.

" सेट अप !"
" रेंज आणि मार्क द्या !" मेल एनॉस
" त्याची गरज नाही !" ओ'केन गरजला, " जस्ट फायर ! तुझा नेम चुकण्याची शक्यताच नाही !"

पाणबुडीच्या मागील भागातील टॉर्पेडो वाकाटके मारूच्या दिशेने झेपावले.

भरकटलेली फ्राईटर वाकाटके मारुवर धडकली होती ! नेमक्या त्याच वेळी एनॉसने सोडलेले टॉर्पेडो वाकाटके मारुवर आदळले होते !

काही क्षण दोन्ही बोटी आग आणि धुराच्या लोळात लुप्त झाल्या. बोटींवरील अनेक वस्तू चारही दिशांना समुद्रात फेकल्या जात होत्या !

पहाटे १.४० च्या सुमाराला ब्रिजवरुन ओ'केनने नुकसानीचा अंदाज घेतला. दोन टॉर्पेडोनी वाकाटके मारुचा अचूक वेध घेतला होता. एक टॉर्पेडो तर पुढच्या बाजूला इंजिनरुममध्येच फुटला होता ! काही मिनीटांतच वाकाटके मारूचे दोन तुकडे झाले ! आणखी मिनीटभरातच ती पाण्याखाली अदृष्य झाली !

अचानक गोळीबाराला सुरवात झाली. काफील्याला एस्कॉर्ट करणा-या दोन बोटींनी एकमेकांवरच गोळागोळीला सुरवात केलेली पाहून ओ'केनची हसता हसता पुरेवाट झाली.

टँग रात्रीच्या अंधारात तिथून गुपचूप सटकली. कमांडर डिक ओ'केनने पुन्हा एकदा जपान्यांना आपला हिसका दाखवला होता !

२४ ऑक्टोबर १९४४ ! टँगच्या रडारवर पुन्हा शत्रूच्या बोटी दिसल्या होत्या ! ओ'केनने खुशीतच टँगला त्या दिशेने वळवलं ! रडारवर आणखीन जहाजांच्या खुणा दिसू लागल्या होत्या ! टँगला आपल्याला हवी ती शिकार निवडण्याचं स्वातंत्र्य होतं !

ओ'केन जवळ सहा-सात टॉर्पेडो शिल्लक होते. हा टँगचा शेवटचा हल्ला ठरण्याची शक्यता होती.

" फ्रॅंक, सकाळ उजाडण्यापूर्वी आपण हल्ला करू शकतो ?" ओ'केनने स्प्रिंगरला प्रश्न केला.
" येस कॅप्टन ! आपण टॉर्पेडो सोडण्यासाठी पोझीशन घेईपर्यंत दोन किंवा सव्वादोन वाजतील. तेव्हा हल्ला केला नाही तर आपण पृष्ठभागावर उघडे पडण्याचा धोका आहे !"
टँग सोईस्कर जागी पोहोचली.

" फायर !"
दोन फ्राईटर आणि एका मोठ्या टँकरच्या दिशेने टॉर्पेडो झेपावले. काही क्षणांतच जोरदार स्फोटांचा आवाज आला !

काही वेळातच एक टँकर आणि एक विमानवाहू नौका ओ'केनच्या नजरेस पडली. ओ'केनने टँगच्या मागील बाजूचे दोन टॉर्पेडो नेम धरुन सोडले.

टँकरची होळी झाली ! टँकरवर या टोकापासून त्या टोकापर्यंत इंधन साठवण्यात आलं होतं ! ते आता आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलं ! टँकरच्या आगीचा इतका झगझगीत प्रकाश पडला होता की टँग भर दिवसा सागराच्या पृष्ठभागावर आल्याइतकी स्पष्टं दिसत होती !

काफील्याला एस्कॉर्ट करणा-या डिस्ट्रॉयर्सना एव्हाना या विध्वंसाला जबाबदार असणा-या पाणबुडीचा पत्ता लागला होता. मशीनगनच्या गोळ्यांचा वर्षाव करत त्यांनी टँगवर हल्ला चढवला. आता पाण्याखाली बुडी मारण्याची वेळ आली होती.

इंजीनांवर पडणा-या अतिरिक्त दाबाचा विचार न करता ओ'केनने २३ नॉटच्या पूर्ण वेगाने पाणबुडी त्या काफील्यापासून दूर नेली. सुमारे दहा हजार यार्डांवर गेल्यावर ओ'केनने आपला वेग कमी केला. अद्यापही पूर्ण न बुडालेल्या त्या विमानवाहू नौकेचा समाचार घेण्यासाठी तो परत फिरला !

ओ'केनजवळ अद्यापही दोन टॉर्पेडो शिल्लक होते. त्यापैकी एकाचाही नेम चुकून तो फुकट घालवणं त्याला मंजूर नव्हतं. पीट नॅरोवन्स्की, हेस ट्रक आणि इतर टॉर्पेडोमननी उरलेल्या दोन्ही टॉर्पेडोंची काळजीपूर्वक तपासणी केली. पुढच्या बाजूला पाच आणि सहा क्रमांकाच्या ट्यूबमध्ये टॉर्पेडो चढवण्यात आले.

आणखीन अर्ध्या तासात ओ'केन शेवटच्या हल्ल्यासाठी सज्ज झाला होता !

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to एस्केप फ्रॉम डाऊन अंडर


साम्राज्यवाद

साम्राज्यवाद (इंग्लिश : Imperialism (इंपेरिॲलिझम)) हा शब्द Imperium (इंपेरियम) या लॅटिन शब्दापासून निर्माण झाला आहे. हा शब्द साम्राज्य प्रस्थापित करण्याचे समर्थन करण्यासाठी वापरला जातो. विकसित राष्ट्राने अविकसित राष्ट्रावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणे व अनेक वसाहती स्थापन करणे याला साम्राज्यवाद असे म्हणतात.

डिटेक्टिव्ह निगेटिव्ह

डोंबिवलीत राहणाऱ्या सुनिलला जन्मापासून एक विशेष शक्ती मिळालेली असते आणि मग अकस्मात त्याला "ती" दिसते. त्या शक्तींशी जुळवून घेत असतांनाच एका पोलिसासोबत असतांना त्याचेकडून एक गुन्हेगार मुंबईच्या एका स्टेशनवर पकडला जातो. तसेच सुनिलच्या मागावर काही माणसे असतात. सायन्स फेस्टिव्हलमध्ये अभूतपूर्व शोध लावलेल्या एका मुलाचा "वांद्रे वरळी सी लिंक" वर अपघात होतो. एकीकडे जपानचे सायंटिस्ट अचानक बाथरूम मधून गायब होतात. दुसरीकडे सायलीला तिचा कॉलेजचा प्रेमभंग "विसरता" येत नाही तेव्हा तिच्या मदतीला "ती" येते. आणि मग नरिमन पॉईंटवर सुनिलसोबत एक घटना घडते आणि सुनिलचे आयुष्य बदलून जाते. सुनिल आणि सायलीची भेट कुठे होते? लोकांना मोबाईलवर येणारे भीतिदायक SMS कोण पाठवत असते? कोण असतो या सगळ्या घटनांचा सूत्रधार? त्यासाठी वाचा ही चित्तथरारक आणि उत्कंठावर्धक सायन्स फँटसी थ्रिलर कादंबरी...!!

बालगंधर्व

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळातील मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटांतील अभिनेता, गायक आणि नाट्यनिर्माते. रंगभूमीवर स्त्रिया अभिनय करीत नसतानाच्या काळात आपल्या हुबेहुब रंगवलेल्या स्त्री-भूमिकांमुळे बालगंधर्वांनी मोठी लोकप्रियता मिळवली.

भारतीय इतिहास- संस्कृती आणि शासन यांचं विश्लेषण- भाग १

आपला देश आणि त्याची संस्कृती ६५०० ख्रिस्त पूर्व काळापासून चालू आहे अणि आजही अस्तित्वात आहे. चला माहिती करून घेऊया या संस्कृती आणि साम्राज्य यांबाबत.

दुर्घटनाग्रस्त

भारताच्या इतिहासात कित्येक अशा दुर्घटना घडल्या आहेत ज्यामध्ये अपरिमित अशी जीवित आणि वित्त हानी झाली आहे. चला पाहूयात अशाच काही दुर्घटना..........

१८ ऐतिहासिक योगायोग

तुमचा योगायोगांवर विश्वास आहे? इतिहासाच्या पानांमध्ये आपल्याला अनेक असे योगायोग आढळून येतात ज्यांच्यावर विश्वास ठेवणं कठीण जातं. आता थोडी माहिती घेऊ इतिहासातील अशाच काही योगायोगांची आणि मग तुम्हीच निर्णय घ्या...

महाराष्ट्रातील संत परंपरा

महाराष्ट्राची संतांची भूमि म्हणून ओळख आहे. वारकरी पंथाच्या संतानी समाजातील विषमतेवर आपल्या अभंगातून प्रहार केले. संत चोखामेळा, संत ज्ञानेश्वर, संत सावता माळी, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत गोरा कुंभार आदि विविध जातिधर्मातील संतानी या पंथाचा प्रसार महाराष्ट्र व महाराष्ट्राबाहेर केला. अशा आपल्या समृद्ध संत परंपरेबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी हे एक छोटेसे पुस्तक उपलब्ध केले आहे.

भारताच्या इतिहासातील महान योद्धे

आपल्या देशाने अनेक महान योद्ध्यांना जन्म दिला आहे. त्यातील काहींचे कर्तृत्व आपल्याला माहिती आहे, पण काही जण असे आहेत की जे महान पराक्रम गाजवून देखील इतिहासाच्या पानांमध्ये कुठेतरी हरवून गेले आहेत. आता माहिती करुन घेऊयात भारताच्या इतिहासातील अशाच काही महान योद्ध्यांची...

भारतीय इतिहास – संस्कृती आणि शासन यांचं विश्लेषण भाग २

जगातील सर्वांत जुन्या आणि जिवंत अश्या संस्कृती पैकी भारतीय संकृती एक आहे. ह्या दुसर्या भागांत आम्ही संपूर्ण भारताच्या इतिहासाचा आढावा घेवू.

बहिर्मुखी

'बहिर्मुखी' हा प्रसाद सुधीर शिर्के यांनी लिहिलेल्या कथांपैकी काही निवडक कथांचा संग्रह असून यात वाचकांना जीवनाकडे बहिर्मुख करण्याकरिता, पुस्तकाच्या नावाप्रमाणेच जीवनाची दुसरी बाजू उलगडून दाखवणाऱ्या कथा त्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.

मराठ्यांचा इतिहास

महाराष्ट्र आणि पर्यायाने मराठ्यांचा इतिहास हा संपूर्ण भारतीय इतिहासाचा सर्वांत महत्वाचा भाग आहे. दुर्दैवाने नालायक शिक्षणखात्या मुळे भारतीय इतिहासाचा हा भाग सर्वसामान्य लोकांकडे पोचत नाही.