जगातील अद्भूत रहस्ये ३

झपाटलेली जहाजे, विलक्षण पद्धतीचे मृत्यू, विचित्र खून, हादरवून टाकणारे अपराध आणि अनेक रहस्यमयी पण सत्य अश्या गोष्टी घेवून आम्ही येत आहोत भाग ३ मध्ये.

Comments
Please login to comment. Click here.

It is quick and simple! Signing up will also enable you to write and publish your own books.

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to जगातील अद्भूत रहस्ये ३


Halloween Marathi Horror Story
Maari Aaji Marathi Horror Story.
Jinn a Marathi Horror story
Devchaar a marathi horror story.
Bhay ithale sampat nahi. Marathi horror story.
मॄत्योर्माअमॄतं गमय
Gosht bhutachya premachi.
Zapatlela vada. Haunted home marathi horror story.
"आग्या वेताळ" - एक गूढकथा
रूम नंबर 9
शिकारी साखळी