हि सत्य
घटना माझ्या सोबत घडलेली .
हि घटना २००५ ची म्हणजे साधारण ७-८
वर्ष पूर्वीची गोष्ट आहे......
मी तेव्हा ५ वी-६वी असेन . माझा गाव...
मकुंसर तिकडची हि गोष्ट आहे...
मी आणि माझे कुटुंब आम्ही सर्व
माझ्या आत्याचा घरी म्हणजे
पालघरला सत्यनारायनाच्या
पूजेला गेलो होतो .
पालघर साधारण मकुंसर पासून १२-१५
किमी लांब आहे . आम्ही मकुन्सर
ला जायला एक टमटम पकडली . आमच
पूर्ण कुटुंब त्या टमटम मध्ये होत .
आणि तरी येताना साधारण ११.३०-१२
वाजले होते.
मी driver च्या बाजूला पप्पांच्या मांडीवर
बसलो होतो आणि माझा भाऊ खिडकी जवळ
बसलेला . त्याला टमटम मध्ये
बसायला अडचण होत होती म्हणून त्याने
एक पाय खिडकीच्या बाहेर टाकून
बसला होता ..
पालघर वरून येताना माकुंसार चा आधी केळवे
म्हणून एक गाव लागत . त्या गावात
वस्ती तशी कमी आहे, समुद्र किनारी आहे
ते गाव.
येताना रस्त्याचा बाजूला एक
पाण्याची टाकी आहे, आम्ही येत
होतो तेव्हा मी जरा झोपेतच होतो पण डोळे
उघडे होते टाकीचा जवळ
आम्ही पोहोचलो तेव्हा त्या टाकी चा खाली
बाई तिच्या मुलाला घेऊन
उभी होती आणि ती आमच्या टमटम
ला हात दाखवत होती ,तिचे केस
तिचा पाया पर्यंत येत होते पांढर्या साडीत
ती तिच्या लहान मुलाला घेऊन उभी होती.
driver ही मान्कुसार्चाच मकुन्सरचाच
होता . त्याने हि तिला बघितल .
आणि त्याने लगेच गाडीचा वेग वाढवला .
आम्ही घरी येउन लगेच झोपलो.
दुसर्या दिवशी माझा लहान भाऊ येउन
मला म्हणाला "तुला माहितीये का ? काळ
रात्री त्या सचिन बरोबर काय झाल "
मी म्हणालो " नाही . "
मग त्याने सांगितल " अरे आपल्या मागून
तो सचिन येत होता ना त्याची jeep
घेऊन .
त्याला रस्त्यात एका टाकी जवळ एक बाई
दिसली . पांढरी साडी , पायापर्यंत तिचे
केस होते. तिच्या लहान मुला सोबत
उभी होती ती . तिने याची जीप बघून
याला हात दाखवला .
याने jeep थांबवली .
ती म्हणाली 'मकुन्सर ला सोडता का जरा ?'
येव्हड्या रात्री हि बाई पोराला घेऊन
एकटीच उभी , म्हणून सचिन तिला लिफ्ट
दिली .
आणि हा निघाला मकुन्सर ला यायला .
आपल गाव सुरु होताना जे ब्रम्ह देवच मंदिर
लागत ना , तिथे आल्यावर याच लक्ष मागे
गेल ...तर ती बाई पोरा सकट गायबच
ना jeep मधून !!!!!!.
हा जाम घाबरला .. ११० च्या स्पीड ने
त्यांनी जीप पळवली . गावात
आला आणि गावातल्या माणसांना हा प्रकार
सांगितला .
तेव्हा कोणतरी आजोबा त्याला म्हणाले '
एका बाईने आपल्या पोटच्या पोराला घेऊन
काही वर्षांपूवी त्या टाकीत
आत्महत्या केलेली . तेव्हा पासून ती दर
आमावस्येला कोणाला न
कोणाला तरी दिसते.'
हे एकून सचिन
एवढा घाबरला कि त्याला ताप आला ,
रात्रभर तपाने फ़ण्फ़णत होता आणि आज
सकाळी त्याचा मृत्यू झाला. "
मी हे ऐकून खूप घाबरलो आणि पुढे जे
भावाने सांगितल ते ऐकून तर अजूनच .
तो म्हणाला " अरे तेव्हा आपण येत
होतो ना . त्या रात्री मी एक पाय
खिडकीच्या बाहेर टाकून बसलो होतो .
रस्त्याच्या बाजूला एक
पाण्याची टाकी होती वाटत , तिथे
चालत्या टमटम मधून कोणीतरी माझा पाय
खेचत होत !! पण driver ने स्पीड लगेच
वाढवला म्हणून मी वाचलो नायतर पडलोच
असतो खिडकीतून खाली . "
माझ्या भाव सोबत घडलेली ही घटना मात्र
आम्ही घरच्यांपासून लपवून ठेवली .
तो किस्सा आठवला की अजूनही माझ्या अंगा
काटा येतो .

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to भयकथा संग्रह २ Bhutachya Katha


बाबाजार

एक अंतर्मुख करणारी आणि विचार करायला लावणारी कथा!

मॄत्योर्माअमॄतं गमय

"मॄत्योर्माअमॄतं गमय" is a thriller based in Goa of modern times.

क्रॉनो नॉट अरुण

अरुण - काळ प्रवासी

कार्नेजी देवाची कहाणी

कहाणी

भयकथा: त्या वळणावर..

मी हसायला लागलो कारण असल्या गोष्टींवर खरंतर माझा विश्वास नव्हता कारण गाडीसमोर स्त्री येऊन उभ्या राहण्याच्या असंख्य गोष्टी मी कथा, कादंबऱ्या, चित्रपट आणि मालिकांमधून पहिल्या होत्या. मनोरंजन म्हणून ठीक आहे पण खऱ्या आयुष्यात असल्या गोष्टींची भीती बाळगायची म्हणजे जरा अतिशयोक्ती होते, पण तरीही त्याच्या समाधानासाठी मी म्हणालो, "हो नक्की जितेंद्र, मी योग्य ती काळजी घेईन!"

रूम नंबर 9

आसावरी अनेकदा सोनोग्राफी करायला हॉस्पिटलमध्ये यायची तेव्हा तिला तिच्या आजूबाजूला कुणीतरी असल्याचा भास व्हायचा...काय घडले हॉस्पिटलच्या त्या रूम नंबर ९ मध्ये? (कवितासागर प्रकाशनाच्या अर्थ मराठी या ११ ऑक्टोबर २०१७ ला प्रकाशित झालेल्या ई-दिवाळी अंकात ही माझी वरील कथा समाविष्ट करण्यात आली आहे)

भारतातले हे १० हायवे मानले जातात ‘हॉन्टेड’

जर तुम्ही एखाद्या सुनसान हायवेवर रात्रीच्यावेळी गाडी चालवत असाल आणि अचानक कुणी सफेद साडी घातलेली बाई जर तुम्हाला दिसली किंवा रस्त्याने जाताना अचानक शरीर थरथरायला लागल असेल तर एखाद्यावेळेस तुम्हीही घाबरून जाल.

हॅलोविन

जॉन हा अमेरिकेच्या अनिस नावाच्या छोट्याशा खेड्यात राहत असे. असे म्हणत कि पूर्वी त्या भागात राहणाऱ्या संत अनिसच्या नावावरून या गावाला हे नाव दिले. त्या गावच्या चर्चमध्ये त्याचा मोठा फोटो होता. चर्चमधले फादर सगळ्यांना अंनिसला नमन करायला सांगायचे. पण गावातले जुने लोक अंनिसला सैतान मानायचे.

मागे वळून पाहण्यास सक्त मनाई आहे ...

या सर्व गोष्टी कल्पनिक आहे . याचा वास्तव्याशी काही संबंध नाही

नारायण धारप Narayan Dharap

नारायण धारप हे मराठीतील एक अतिशय नामवंत भयकथा लेखक आहेत. ह्या पुस्तकांत आम्ही त्यांच्याबद्दल जास्त जाणून घेऊ. Narayan Dharap is one of the most popular marathi horror story writer. This book is a detailed biography of Narayan Dharap, giving you insights about his writing style, his achievements and the works that inspired him.

प्लॅन्चेट

आजकाल हा शब्द जास्त प्रचारांत आहे तो परलोकाशी संपर्क करून आत्मा वगैरेने बोलावण्यासाठी उपयुक्त एक साधन म्हणून.