हॅलोविन Halloween

जॉन हा अमेरिकेच्या अनिस नावाच्या छोट्याशा खेड्यात राहत असे. असे म्हणत कि पूर्वी त्या भागात राहणाऱ्या संत अनिसच्या नावावरून या गावाला हे नाव दिले. त्या गावच्या चर्चमध्ये त्याचा मोठा फोटो होता. चर्चमधले फादर सगळ्यांना अंनिसला नमन करायला सांगायचे. पण गावातले जुने लोक अंनिसला सैतान मानायचे.

संपदा देशपांडेसंपदा मराठी भाषेंतील ब्लॉगर्स आहेत आणि विशेषकरून भयकथा लिहितात. त्यांच्या अनेक भयकथा आमच्या संकेतस्थळावर आहेत.
Comments
Rujuta

why have you stopped writing ?

Sayali Raje

आपल्या आणखीन कथा वाचायच्या आहेत. छोट्या आणि सुटसुटीत कथा आहेत आपल्या.

Please login to comment. Click here.

It is quick and simple! Signing up will also enable you to write and publish your own books.

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to हॅलोविन Halloween


Halloween Marathi Horror Story
Maari Aaji Marathi Horror Story.
Devchaar a marathi horror story.
Bhay ithale sampat nahi. Marathi horror story.
The red room. Marathi horror story.
Zapatlela vada. Haunted home marathi horror story.
Gosht bhutachya premachi.
शिकारी साखळी
 मागे वळून पाहण्यास सक्त मनाई आहे ...
भूत कथा
नारायण धारप Narayan Dharap