भय इथले संपत नाही…

भयकथा – काल्पनिक टीप - हि भयकथा पूणपणे काल्पनिक आहे केवळ मनोरंजन हाच उद्देश आहे.

संपदा देशपांडेसंपदा मराठी भाषेंतील ब्लॉगर्स आहेत आणि विशेषकरून भयकथा लिहितात. त्यांच्या अनेक भयकथा आमच्या संकेतस्थळावर आहेत.
Comments
Please login to comment. Click here.

It is quick and simple! Signing up will also enable you to write and publish your own books.

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to भय इथले संपत नाही…


Halloween Marathi Horror Story
Maari Aaji Marathi Horror Story.
Devchaar a marathi horror story.
बाबाजार
Bhay ithale sampat nahi. Marathi horror story.
Gosht bhutachya premachi.
भयकथा: त्या वळणावर..
 मागे वळून पाहण्यास सक्त मनाई आहे ...
भूत कथा
नारायण धारप Narayan Dharap
स्वानुभव आधारित भुतांच्या कथा