सोडून मज पलिकडे निजा, येवढा वेळ रमले ।<br />रात्रंदिस बेजार, तुम्हांसी रत होतां दमले ॥धृ०॥<br />अडविउभी नका दडपुन धरूं तनु निर्जिव कवळी ।<br />कठिण शरिर तुमचें, तशामधें मी केतकि पिवळी ।<br />अढळ भांग विखुरला कसा, कुंकुम पुसलें भाळीं ।<br />नथ झाली वाकडी चुंबितां वदन अधरपवळी ।<br />लवलवित करचरण मुरडितां देह पातळ चवळी ।<br />जिव दुसर्‍याचा बघा, तुम्ही किति करितां चोळाचोळी ! ।<br />फुकट मिळालें तरी मिष्ट भोजन थोडें घ्यावें<br />गोड ऊस लागला म्हणुन काय मुळवाढें खावें ?<br />ठाणबंद भोगितां, कसें तरि मग बाहेर जावें ?<br />कार्याकारण घ्यावें करून, बहुतापरि श्रमले ॥१॥<br />न्हाण आल्याच्या आधीपसुन तुम्हि छळिलें हो भारी ।<br />बळस्वार घातली तेव्हांपुन मजवरती स्वारी ।<br />सालोसाल दरमहा घेउन मज निजतां शेजारीं ।<br />नरम-कठिण ओळख, पितळ-सोनें दोन्ही न्यारी ।<br />उंच वस्त्र चोळटूं नका हो, मी गजनी कोरी ।<br />सर्व परी अति वर्ज, करुं नये नारीवर जोरी ।<br />कंटाळल्यावर विषयसुखाची मग नाहीं गोडी <br />फार सोस वावगा, प्रीतिची लहर बहार थोडी <br />चतुर विचक्षण आपण उभयतां हंसाची जोडी <br />घडोघडिं वदो किति ? जागृतिनें डोळे भरले ॥२॥<br />सरलि वाट, ताठली पाठ, कां अठ येवढी धरली ? ।<br />पोकळ झाली वेणि, राखडीमुद माथ्यावरली ॥<br />काढुन तरि घेउं द्या कंचुकी कांठाला चिरली ।<br />मर्यादा करणाचि यापुढें काय सिलिक उरली ? ।<br />निस्तेज दीन दिसे मुखश्री अगदींच उतरली ।<br />मदन शांतवा, अतां जवळ मी नाहीं असें मोजा<br />येक शयन, येक चित्त, एक मन तुम्ही केल्या मौजा<br />बहुत जिकिर ठीक नव्हें, जीवन हें परक्याचें समजा <br />कांहिं तरी उमजा, अंगाला पाजर थबथबले ॥३॥<br />उद्यां हौस पुरवा पुरती, आज तनमन विटलें ।<br />सापडलें ऐतें जसें धन कुबेराचें लुटलें ।<br />मोहनमाळ सर, मुक्त पदर हे कंठयाचे तुटले ।<br />इतके करतां तरी तुम्हांला नको कधीं म्हटलें ? ।<br />ज्याचें त्यास भोगणें, कोणाला तें नाहीं सुटलें ।<br />नदर वाहिला प्राण, घेतलें शिर कापुन हातीं <br />जशी इनाम जहागीर तुमची वतनाची खोती <br />मी सुरंग लालडी, तुम्ही तर येक दाणामोती <br />स्वसंतोष भरनवतिजळावर, ती कमळण उमले ।<br />होनाजी बाळा म्हणे, दर्शनीं कामज्वर शमले ॥४॥<br /><br />
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to शोध दैवी शक्तींचा (भय कथा) Bhutachya Katha


मॄत्योर्माअमॄतं गमय

"मॄत्योर्माअमॄतं गमय" is a thriller based in Goa of modern times.

क्रॉनो नॉट अरुण

अरुण - काळ प्रवासी

कार्नेजी देवाची कहाणी

कहाणी

रूम नंबर 9

आसावरी अनेकदा सोनोग्राफी करायला हॉस्पिटलमध्ये यायची तेव्हा तिला तिच्या आजूबाजूला कुणीतरी असल्याचा भास व्हायचा...काय घडले हॉस्पिटलच्या त्या रूम नंबर ९ मध्ये? (कवितासागर प्रकाशनाच्या अर्थ मराठी या ११ ऑक्टोबर २०१७ ला प्रकाशित झालेल्या ई-दिवाळी अंकात ही माझी वरील कथा समाविष्ट करण्यात आली आहे)

मागे वळून पाहण्यास सक्त मनाई आहे ...

या सर्व गोष्टी कल्पनिक आहे . याचा वास्तव्याशी काही संबंध नाही

हॅलोविन

जॉन हा अमेरिकेच्या अनिस नावाच्या छोट्याशा खेड्यात राहत असे. असे म्हणत कि पूर्वी त्या भागात राहणाऱ्या संत अनिसच्या नावावरून या गावाला हे नाव दिले. त्या गावच्या चर्चमध्ये त्याचा मोठा फोटो होता. चर्चमधले फादर सगळ्यांना अंनिसला नमन करायला सांगायचे. पण गावातले जुने लोक अंनिसला सैतान मानायचे.

नारायण धारप Narayan Dharap

नारायण धारप हे मराठीतील एक अतिशय नामवंत भयकथा लेखक आहेत. ह्या पुस्तकांत आम्ही त्यांच्याबद्दल जास्त जाणून घेऊ. Narayan Dharap is one of the most popular marathi horror story writer. This book is a detailed biography of Narayan Dharap, giving you insights about his writing style, his achievements and the works that inspired him.

प्लॅन्चेट

आजकाल हा शब्द जास्त प्रचारांत आहे तो परलोकाशी संपर्क करून आत्मा वगैरेने बोलावण्यासाठी उपयुक्त एक साधन म्हणून.

भूत कथा

भुताच्या गोष्टी, भूत कथा, भय कथा

शिकारी साखळी

रात्रीच्या भयाण एकांतात एका मागोमाग एक येणाऱ्या भयानक घटनांची साखळी. चित्त चक्रावून टाकणारी कथा.

दिल्लीतील १० भयावह जागा

आता आपण माहिती करून घेऊयात दिल्लीतील त्या १० जागांबद्दल, ज्यांच्याबद्दल असे म्हटले जाते कि तिथे आजही भूत, आत्मा, किंवा काही अदृश्य शक्तींचा वास आहे. या ठिकाणांवर रात्रीच्या वेळी जाण्याची हिम्मत फार कमी लोक करू शकतात.