खोली रिकामीच दिसते...पण खोलीत गारठा जाणवतो....कोंदट कुबट वास नाकात असह्य होत असतो....एखादा प्राणी मरून कुजावा असा घाण वासाचा भपकारा येतो...

सुनिता बाई कपाट शोधतात...ईकडे तिकडे शोधतात...एक डायरी टेबलवर पडलेली दिसते...त्या ती ऊचलून घेतात...

वास कसला येतोय हे काही कळतच नसते...

मावशींना केर लादी करायला सांगुन..
बाहेर बसून त्या डायरी वाचू लागतात...


प्रिय सुनिता....
हि डायरी तुझ्या हातात पडेल तेंव्हा कदाचित ह्या जगात मी नसेन....
तुला हा कोणत्यातरी पुस्तकासाठी लेख वाटत असेल....पण विश्वास ठेव ग माझ्यावर हि माझ्या बाबतीत घडलेली सत्य घटना आहे....
जेव्हापासून आपण ह्या घरात रहायलो आलो तेंव्हा पासुन लिखाणाच्या खोलीत काहीतरी विचीत्र घडत होते...सुरवाती पासुन सांगायचे म्हटले तर मी रात्रीचा लिखाण करित होतो...
अचानक पुस्तकांच्या कपाटात भूकंप व्हावा तसे ते हादरू लागले...

नजरे समोरच अंधार पसरत गेला ...
पुस्तकांवर असलेल्या वेगवेगळे चीत्रांचे एक वलय तयार होत गेले... मुखपृष्ठावरील सगळी भयानक चीत्र एकात एक मिसळायला लागले...भयानक चित्राचा एक मोठा गोळा तयार झाला....त्या गोळ्याला असंख्य हात पाय कान डोळे होते....पीवळा प्रकाश सोडत तो गोळा स्वत: भोवती गोल गोल फिरू लागला..खसबस खसबस आवाज ऐकू आला..भीतीने माझ्या तोंडातून हुॅ असा आवाज निघाला..अन् झपकन तो गोळा सेटीखालती गेला...

घाबरत मी सेटी खाली पाहीले पण तिथ कुणीच नव्हते....

भास असावा कि स्वप्न...! मी घामाघूम झालो...पंख्याचा बटन दाबले...पंखा फिरत का नाही बघायला वर पाहिले...पंख्यावर बसलेला तो दिसला ग मला...

२-३ फुटाचे काळ्या सावली सारखचे पण केसाळ शरीर पीवळे डोळे...माझ्याकडे पाहुन हसत होता....

त्या नंतर माझ्या ह्या खोलीतच रहातोय ग तो....

मी जे वागत होतो ते त्याच्या मुळेच....

तो म्हणतोय मीच त्याला ह्या नकारात्मक ,भूताखेताच्या कल्पनेतुन आवाहन केले आहे.

माझ्या तोंडून त्याला पाहुन नकळत जे "हूं" निघालंय..त्याचा त्यानी काढलेला अर्थ आहे कि त्याला ह्या खोलीत रहायची परवानगी आहे...नुसतीच परवानगी रहाण्यापुरताच नाही तर....

तर त्याचा वंश वाढवण्याची पण परवानगी आहे.....

ईतक्यात खोलीतून एक किंचाळी ऐकू येते...

सुनिता बाई धावत खोलीत जातात...

"ताई...सेटी खालचा केर काढायला घेतला...केरसुणीला काहितरी जडसर लागले...म्हणून खेचले तर.....
तर...
आsssssssss करीत मावशी खोली बाहेर पळत सुटल्या....

धडधडत्या काळजाने सुनिताबाईंनी सेटीखालुन अर्धवट खेचलेले काहितरी अजूनी बाहेर खेचले....

डोळे भीतीने पांढरे पडले....

समोर एकही हाड नसलेले रक्त नसलेले फक्त माणसाच्या आकाराच्या मांसाला सदरा लेंगा चढवावा तसे शरीर...किंवा शिकार केलेल्या वाघाचा गालिचा अंथरावा तसेच सतिशराव सेटीखाली पडलेले होते.....ना रक्त, ना हाडे,दिसत होता फक्त चप्पट झालेले शरीर....

सुनिताबाई पण पळत बाहेर येतात...

तोवर घरकाम करणार्या मावशींनी कुणालातरी बोलावून आणलेले असते...ते काका आत जाऊन पाहुन येतात...एव्हाना सगळे आजुबाजुचे जमा होतात...

"ईतके दिवस नवरा घरात मरून पडलाय,ह्या बाईला पत्ता कसा नाही...! अशी कुजबुज सुरू होते...

सुनिता बाईंना तर वेड लागायची पाळी येते....

अहो काल रात्रीच तर एकत्र होतो....!अगदी एका बिछान्यात.....!

आठ तास...फक्त आठ तास मला ते दिसले नाही आहेत...!म्हणजे रात्रभर...फक्त...

डायरीत लिहीलेले सुनिताबाईंना आठवते...

त्यांना गरगरायला लागते...

हि डायरी तुझ्या हातात पडेल...तेव्हा मी ह्या जगात नसेन.....!!!

म्हणजे मग........!!!!!

गेले काही दिवस मी कुणा सोबत एकत्र.....!!

अचानक त्यांनी ८ दिवस लिखाणाला सुट्टी का घेतली...!

"तुच हो म्हणालास..मी फक्त ईथे रहायला आलो नाही आहे...."

वंश....पीढी...वारस...

दिवस राहीले तर????!

कि दिवस रहावेत म्हणूनच....?!

काय जन्माला येईल....??

सुनिताबाई चक्कर येऊन धाडकन जमीनीवर कोसळतात.....!!

दिपाली ओक (कल्याण)

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to भुताच्या गोष्टी Bhutachya Katha


क्रॉनो नॉट अरुण

अरुण - काळ प्रवासी

हॅलोविन

जॉन हा अमेरिकेच्या अनिस नावाच्या छोट्याशा खेड्यात राहत असे. असे म्हणत कि पूर्वी त्या भागात राहणाऱ्या संत अनिसच्या नावावरून या गावाला हे नाव दिले. त्या गावच्या चर्चमध्ये त्याचा मोठा फोटो होता. चर्चमधले फादर सगळ्यांना अंनिसला नमन करायला सांगायचे. पण गावातले जुने लोक अंनिसला सैतान मानायचे.

मागे वळून पाहण्यास सक्त मनाई आहे ...

या सर्व गोष्टी कल्पनिक आहे . याचा वास्तव्याशी काही संबंध नाही

भूत कथा

भुताच्या गोष्टी, भूत कथा, भय कथा

स्वानुभव आधारित भुतांच्या कथा

काही वाचकांनी आपले अनुभव आम्हाला पाठवले आहेत. आम्ही नावे,स्थळे इत्यादी बदलून त्याचे शब्दांत वर्णन केले आहे.

भुतांचे स्वानुभव (Horror Experiences)

भुतांचे स्वानुभव. Real horror experiences in marathi that were sent to us by our readers.

भारतातील भुताटकीची ठिकाणे

तसे तर तुम्ही थोरा मोठ्यांकडून भुतांच्या बाबतीत खूप ऐकले असेल. परंतु खरेच भारतात काही अशी ठिकाणे आहेत जी तिथे घडणाऱ्या अघोरी अशुभ घटनांसाठी ओळखण्यात येतात

भुताच्या गोष्टी Bhutachya Katha

भुताच्या गोष्टी, भूत कथा, भय कथा . Exclusive bhutachya katha.

आपल्या घरातही असु शकत भूत!

हे संकेत सांगतात कि आपल्या घरातही असु शकत भूत!ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या गोष्टींचे वेगवेगळे संकेत असतात, त्याच प्रकारे प्रेतआत्म्यांचे अस्तित्व असण्याचे बरेचं संकेत असतात. विशेषज्ञांच्यामते या संकेतांपैकी तुम्हाला कुठले संकेत जाणवले असतील तर सावधान व्हा. आपण जाणून घेऊया हे कोणते संकेत आहेत जे आत्म्याचे अस्तित्व असल्याचा इशारा देतात.

जगातील अद्भूत रहस्ये २

झपाटलेली जहाजे, विलक्षण पद्धतीचे मृत्यू, विचित्र खून, हादरवून टाकणारे अपराध आणि अनेक रहस्यमयी पण सत्य अश्या गोष्टी घेवून आम्ही येत आहोत भाग २ मध्ये.    थोडे अद्भुत थोडे गूढ

    काही गोष्टी आमच्या आकलना बाहेरच्या असतात पण काही गोष्टी अकालनीय असून सुद्धा अशक्य वाटतात. अश्या काही सत्य घटनांचा हा मागोवा