स्तोत्रे

स्तोत्रे

Horror and ghost stories in Marathi. Courtesy https://www.facebook.com/bhutachyagoshti

भुताच्या गोष्टी

काही वाचकांनी आपले अनुभव आम्हाला पाठवले आहेत. आम्ही नावे,स्थळे इत्यादी बदलून त्याचे शब्दांत वर्णन केले आहे.

स्वानुभव आधारित भुतांच्या कथा