अनिल दातीर

अनिल दातीर - - सातारा

ही एका भुताबरोबरच्या प्रेमाची आणि संसाराची गोष्ट.

गोष्ट भुताच्या प्रेमाची